hökmdar

hökmdar
is. <ər. hökm və fars. . . . dar> Padşah, şah, hakim. Ağvan hökmdarı. – <Şeyda:> Fəqət atəşli bir qəlblə inqilaba başladı, <elə> xunxar, məğrur bir hökmdarın taxtını başına çevirdi. H. C.. Ümumiyyətlə Şərq hökmdarlarının ətrafındakı işçilərin dəyərsizliyi hökmdarın özünün dəyərsizliyindən doğur. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • hökmdar — ə. və f. ölkənin başçısı; hakim …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məqsurə — ə. hökmdar sarayının da daxil olduğu məhəllə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sultan — ə. hökmdar, hakim, padşah …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əmir — ə. hökmdar, padşah. Əmiri ləşkər bax: əmirülləşkər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məlikə — ə. qadın hökmdar hökmdar arvadı, şahbanu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yəhudi — <ər.> 1. is. Eramızın I II əsrlərindən qabaq Fələstində yaşamış, sonradan dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılmış, indi isə İzrail dövlətinin əsas əhalisini təşkil edən xalq və həmin xalqa mənsub adam; cuhud. Yəhudi xalqı. – Yalnız yəhudi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhanban — f. «dünyanı qoruyan» padşah, hökmdar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəhandar — f. hökmdar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəm — f. hökmdar, padşah (əfsanəvi İran şahı Cəmşidin adından) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • davəranə — ə. və f. hökmdar kimi; hakimanə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”